Türkiye Petrolleri Mh 02000 Adıyaman TÜRKİYE
Rakamlarla ADOSAB
0
KURULU?? YILI
0
??ST??HDAM
0
????LETME
0
Y??Z??L????M?? ha
0
PARSEL SAYISI
0
DOLULUK ORANI %
Bizi Tan??mak ??ster misiniz?

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (ADOSAB) olarak, Sanayinin etkinliğini ve kentte düzenli yerleşmeyi sağlamak amacıyla, sanayi tesislerini bir araya toplayarak sanayi kuruluşlarının ulaşım, kentsel, toprak, enerji, yakıt, su, endüstriyel atık, su arıtma tesisi, ham madde gibi altyapı ve gereksinmeleriyle ilgili kolaylıkları bir arada bulundurmaktayız.

Bunun yanı sıra, sanayinin çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla atık yönetim politikaları uygulamaktayız.

HAKKIMIZDA

ADOSAB yerle??im plan??na buradan ula??abilirsiniz.
Enerji politikam??z i??in t??klay??n??z
Hizmetlerimiz
Türkiye Petrolleri Mh 02000 Adıyaman TÜRKİYE
adosab02@adiyamanosb.org.tr
Kurumumuz Hakk??nda Daha Fazla Bilgi Almak ????in Bizi Arayabilirsiniz: